{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Innerflow 內觀流 預購限定優惠
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Worldwide Shipping | 台灣地區滿$1500元免運

Innerflow 內觀流 預購限定優惠
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Worldwide Shipping | 台灣地區滿$1500元免運

Innerflow 內觀流 預購限定優惠
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

About JUelry

關於我們

 

JUelry 以復古元素結合現代思維,作品擅長製造金屬與天然礦石.珍珠之間聯結,

著重表現材質的自然肌理,讓精緻工藝下的每件作品更具獨特性與靈魂。

品牌理念中更期待的是讓作品成為擁有者的一部分,期待陪伴佩戴者經歷更多不同故事。

 

JUelry品牌將作品定位於飾品與精緻珠寶之間作品全以手工打造,

擅長應用細膩的金屬工藝技法結合各種媒材,以簡約.創新的設計,

致力將首飾融入生活,讓每件作品容易駕馭卻不流於俗。

 

Wear Your JUelry And Create Stories Of Your Own.

 

 

設計師簡介

Tiffany Chou 於2018年正式成立 JUelry Studio台北大安工作室,

以日常配戴的藝術設計為推廣目標,希望將藝術真正地融入生活,

致力於探索不同文化中的金屬工藝與當代藝術,同時深掘藝術首飾中的概念視界,

近年以品牌之名跨足各式品牌.藝術家...等合作交流,

更致力參與國際設計展會,期待將作品拓展國際,

傳遞藝術首飾的文化,啟發更多想像與思維的交流對話。